17 Nisan 2021 Cumartesi
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

68 B軳 241 TABLET B軱G軸AYAR DAHA 中RENC軱ERE ULA轎YOR

68 B軳 241 TABLET B軱G軸AYAR DAHA 中RENC軱ERE ULA轎YOR
  • 3 Mart 2021 莂rmba
  • 2628 kez okundu

“E餴timde kontrollü normallee döneminde tablet bilgisayar ve eri㱮m deste餴 güçlenerek devam edecek.”

Cumhurba⺧anl Kabine Toplant齭'nda al齨an kararlar齨 ard齨dan baayan "E餴timde Kontrollü Normallee" süreciyle birlikte ülke genelinde tüm okul öncesi e餴tim kurumlar齨da, ilkokullarda, 8 ve 12. s齨齠larda yüz yüze e餴tim baand. Düük ve orta riskli olarak tan齧lanan illerde tüm okul öncesi e餴tim kurumlar齨da, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze e餴tim belirlenen çerçevede gerçekle⺶iriliyor.  
 
Millî E餴tim Bakanl, bu süreçte ö餽enciler için cihaz ve eri㱮m deste餴nin daha güçlü bir 㧐kilde devam edece餴ni aç齥lad. Son olarak bu hafta 68 bin 241 adet tablet bilgisayar daha ayl齥 25 GB internet paketi ile birlikte 31 ile gönderilmek üzere yola ç齥t.  Bu faz da瘕t齧daki tablet bilgisayarlardan 20 bin 4 adeti 27 ilimizdeki yat齦 bölge ortaokulu ö餽encilerine ula⺶齬齦acak.
 
9. faz da瘕t齧 kapsam齨da Gaziantep, Van, Mardin ve 轪nl齯rfa'ya da toplam 48 bin 237 adet tablet bilgisayar gönderilecek.
 
Bakan Selçuk: Yeni dönemde EBA Destek Noktalar daha aktif hizmet verecek
Tabletlerin gönderildi餴 illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelenMillî E餴tim Bakan Ziya Selçuk, e餴timde kontrollü normallee süreciyle birlikte ö餽encilere yönelik cihaz ve eri㱮m deste餴nin güçlenerek devam edece餴ne dikkat çekerek bilhassa EBA Destek Noktalar'n齨 çok daha aktif bir 㧐kilde ö餽enciler için kap齦ar齨 aralayaca瘕n söyledi.
 
"15 辵bat'ta köy okullar齳la baatt齧齴 yüz yüze e餴timi bugün, ko⺷llar ölçüsünde çok daha fazla çocu饀muzla bulu⺶urman齨 heyecan齨 yayoruz. Vatandaar齧齴齨 da maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine olan hassasiyetiyle tüm evlatlar齧齴 okullar齨a, ö餽etmenlerine kavu⺶urmak için çabam齴 sürecek." diyen Bakan Selçuk, sözlerine öyle devam etti: "Bugün ülke genelinde tüm okul öncesi e餴tim kurumlar齨da, ilkokullarda, 8 ve 12. s齨齠larda yüz yüze e餴time ko⺷llar ölçüsünde baad齥. Düük ve orta riskli illerimizde okul öncesi e餴tim kurumlar齨da, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze e餴tim belirledi餴miz çerçevede tedbirler ei餴nde ba齳or. Henüz yüz yüze e餴time baayamayan çocuklar齧齴 da var. Ayr齝a yüz yüze e餴time belirli saat ve günlerde giden çocuklar齧齴齨 da uzaktan e餴timle ald derslerde, TRT EBA televizyon kanallar, EBA dijital platformunun yan齨da, tüm ö餽encilerimiz için zenginle⺶irerek sürdürdüümüz bas齦 ve dijital kaynak deste餴miz ile devam edecek. Ayr齝a, yeni dönemde daha aktif olarak hizmet vermeye baayacak olan ve say齦ar 14 bin 798'e ulan EBA Destek Noktalar'nda çocuklar齧齴 bekliyoruz. Her türlü hijyen tedbirinin al齨d bu merkezlerimizde güçlü internet ba餷ant齭齨a sahip bilgisayarlar齧齴 haz齬."
 
Bakan Selçuk ayr齝a, bu haftaki tablet bilgisayar deste餴nde internet paketli 20 bin cihaz yat齦 bölge ortaokullar齨daki ö餽encilere ula⺶齬d齥lar齨 da sözlerine ekledi.


G鰊deren: haberler

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir E餴tim Haberleri

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar