6 Aral齥 2021 Pazartesi
H軵ERAKT軫 中RENC軱ERDE DERS 茿LI轒AYI KOLAYLA轙IRICI TAKT軰LER

H軵ERAKT軫 中RENC軱ERDE DERS 茿LI轒AYI KOLAYLA轙IRICI TAKT軰LER

謒er Karaman
謒er Karaman

H軵ERAKT軫 中RENC軱ERDE DERS 茿LI轒AYI KOLAYLA轙IRICI TAKT軰LER

Enerjisini yenemeyen, k齪齬 k齪齬, yerinde duramayan hiperaktif bir çocu饀nuz ya da ö餽enciniz mi var? Bir türlü masa bana oturup ders çalam齳or mu? Siz zorlay齪 oturtsan齴 bile hareketsiz kalam齳or ve sürekli bir 㧐yler mi yap齳or? Elini tutsan齴 kolunu oynat齳or, kolunu tutsan齴, ayaklar齳la debeleniyor, bir türlü defter kitaba bakam齳or, konsantre olam齳or mu? Bu yüzden ne okulda ders dinliyor nede evde masa banda kal齳or de餴l mi?

Genellikle böyle bir durumla karlan anne babalar çocuklar齨 psikolog ya da psikiyatriste götürüp ilaç tedavisine baarlar. Fakat hiperaktivite ilaçlar genellikle tedaviye dönük olmay齪 belli bir saat ö餽enciyi sakinle⺶iren ilaçlard齬 ve gözlemlerime göre ö餽enciyi sakinle⺶irdi餴 kadar da akl齨齨 ve zekâs齨齨 çalmas齨 yavaatan ilaçlard齬. Yani bu ilaçlar bir yandan ö餽enciyi durgun hale getirirken di餰r taraftan da beynini durgunla⺶齬maktad齬. Özellikle yeni nesil sorular齨 sorulmaya baand ⺷ süreçte bu ak齦 durgunlu饀yla beraber ö餽encimizin iyi bir yerleri kazan齦mas düünülemez. Bu i㱮n daha görünen birinci k齭m齞齬. 輐inci k齭齧da ise özellikle belirtilmek istenmeyen ama hepimizin çok iyi bildi餴 gibi ço饀 ilaçlar genellikle kimyasald齬 ve belli oranlarda vücuda zararlar vard齬. Art alkanl齥 yapabilir... vs. Yani ilaç kullanmak bu i⺶eki en son çare olmal齞齬.

Yerinde duramayan, masa bana oturup ders çalamayan, çocuklar olan ailelere benim de tavsiyelerim vard齬. 輑k tavsiyem e餰r mümkünse çocuklar齨齴a evde spor için ufak tefek aletler al齪 gün boyu 15-20 dakikal齥 periyotlar halinde spor yapt齬齨 ki çocu饀nuzdaki bu hareketlilik genellikle enerji birikmesidir. Bu 㧐kilde spor yaparak enerjisini harcam olsun. Mesela sabah ö餷e akm günde 3 defa öyle 20 dakika kadar spor yaps齨, yorulsun sonra sakin sakin çalacakt齬. Zaten çok hareketli çocuk çok zekidir zekâs齨dan yerinde duramaz. Bir masa bana oturup çalabilse göreceksiniz o potansiyelle neler yapabildi餴ni.

E餰r ö餽encimiz spor yapmak istemiyor ya da böyle bir imkan齨齴 yoksa size ikinci tavsiyem ⺷ olacakt齬. Size en yak齨 k齬tasiyeye gidin iki tane hamur silgi al齨. K齬tasiyeci bilir hamur silgiyi. 輓ternetten de bakabilirsiniz. Bunlar renk renktir ilgi çekici renk almay齨 lütfen ikisi de ayn renk olsun ve varsa gri olsun. Ne yapaca瘕z bu hamur silgileri? Ö餽encimiz masa banda iken bir 㧐y okurken ya da yaz yazarken di餰r elinde hamur silgi olacak ve sürekli onu tek elinde s齥acak. Hamur silgiyi asla yaz yazd eline almayacak. Yaz yazd elde mutlaka kalem olacak, kalem olmayan di餰r elinde hamur silgi olacak. Onu sürekli s齥arak enerjisini atacak böylelikle dersine konsantre olacak.

Deneyin yöntemimin etkisine racaks齨齴. Lütfen yaz齧齴 paylarak bu bilgilerin di餰r ailelere de ulaas齨 sa餷ay齨齴. Bu konu ya da e餴timle ilgili tak齦d齨齴 ba⺧a sorular ya da sorunlar varsa bana ileti㱮mden ulabilirsiniz...

 

 

 

Bir sonraki yaz齧齴da görüek üzere hoça kal齨...

E餴timle ilgili soru veya sorunlar齨齴 için lütfen mail at齨齴...

 

                                            Matematik Ö餽etmeni & E餴tim Danman

                                                                  Ömer KARAMAN

                                                輑eti㱮m= omerkaraman2003@hotmail.com

(S齨avlarda üstün bar için, mutlaka Youtube Ömer Karaman kanal齧齴 takip ediniz)

 

 

Etiketler: hiperaktivite ve dikkat eksikli餴, hiperaktif çoçuk e餴timi, hiperaktif çocu饀 olan ailelere öneriler, ömer karaman, Etiler matematik özel ders, Bak 㧐hir matematik özel ders, lgs matematik özel ders, ömer karaman özel dersYORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar